PRODUKTERNA SOM SÄLJS VIA “VÄSBY HOCKEY SUPPORT SALES” ÄR PÅ VÄG IN TILL VÅRT KANSLI MED BERÄKNAD ANKOMST VECKA 51. DET GÅR BRA ATT BESTÄLLA REDAN NU, ALLA ORDERS KOMMER ATT HANTERAS I TURORDNING.