Styrelsen i Väsby IK Hockey kallar härmed medlemmarna till extra årsmöte enligt nedanstående beskrivning.

Tid och plats: Det extra årsmötet hålls i Vipen på Husarvägen 33 den 21 februari 2019 kl 18:00.

Mötets utlysning: De extra årsmötena kommer endast annonseras på klubbens hemsida

Ärende: Val av revisor till föreningen.

Vid ordinarie årsmöte valdes Lars Reuterhagen till ordinarie revisor och Mats Forslund till suppleant. Då föreningens A-lag spelar i hockeyettan är kravet att ordinarie revisor är auktoririserad alternativ godkänd. Föreningen föreslår därför Per-Olov Strand från Finnhammars revisionsbyrå till ordinarie revisor.

Välkomna!

Upplands Väsby, 2019‐01-29 /Styrelsen i Väsby IK Hockey