Med anledning av att många använder parkeringen vid Vilundahallen som allmän uppställningsplats så kommer nu kommunen att genomföra mera strikta kontroller.

Parkeringen är gratis men tidsbegränsad så glöm alltså inte p-skivan!