Styrelsen i Väsby IK Hockey kallar härmed medlemmarna till två på varandra följande extra årsmöten enligt nedanstående beskrivning.

Tid och plats

Det extra årsmötet hålls i Vipen på Husarvägen 33 torsdagen den 7 september  2017 kl 18:00 samt 19:00

Mötets utlysning

De extra årsmötena kommer endast annonseras på klubbens hemsida

Ärende

Vid ordinarie årsmöte i maj fick styrelsen i uppdrag att omarbeta formerna för medlemskap i klubben.

Styrelsen har utarbetat ett förslag för beslut.

Vid ordinarie årsmöte lades även förslag på nya stadgar fram vilket blev föremål för många diskussioner. Styrelsen har med bakgrund av detta tagit fram ett nytt förslag på stadgar som följer Riksidrottsförbundets rekommendation för stadgar.

Underlag

Som underlag till de extra årsmötena bifogas förslag på medlemskap samt förslag på nya stadgar.

Förslag Väsby IK Hockeyklubb stadgar

Förslag medlemsavgifter Väsby Hockey

Välkomna!

Upplands Väsby, 2017‐08‐16  /Styrelsen i Väsby IK Hockey