Efter sommaren kommer det kallas till extrainsatt årsmöte för att fatta beslut i sin helhet gällande nya stadgar och medlemsavgifter.
Styrelsen önskar alla en härlig sommar