Styrelsemöte för Väsby Hockey den 7:e Juni 2016 i VIP:en.

Närvarande
Lasse Tunell, Patrik Sundin, Eddie Andersson, Jenny Svärd, Göran Lilja, Atsushi Ishii, Annica Lindell, Stefan Carlsson.

Frånvarande
Stefan Carlsson, Matte Forslund, Jan-Olov Hilmerstam.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Lasse Tunell att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet
Styrelsen beslutade att välja Eddie Andersson att justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 5 Föregående protokoll
Atsushi Ishii föredrog föregående protokoll.

§ Fråga 7
Val av Vice Ordföranden.

Styrelsen valde Jan-Olov Hilmerstam till Vice ordförande

§ Fråga 8
Organisation

Styrelsen beslutade att gå på förslaget med tre kommittér, Ungdom, Sport/spons samt A-lagskommitté. Det beslutades även att tränar- råd/kommitté kommer att svara/ligga under ungdomskommitén.

Beslut togs även om att de olika kommittéerna skall senast före nästa styrelsemöte (4e juli) ha presenterat sina medlemmarna för styrelsen. Före styrelsemötet i september skall arbetsuppgifterna för de olika kommittéerna ha reviderats samt att det ska ha skapats en plan för genomförande från varje kommitté.

§ Fråga 10
Ny materialpolicy

Styrelsen beslutade att acceptera den presenterade policyn. Policy Material Väsby Hockey Ver 0.4.docx.

§ Fråga 11
Nya bortaställ ungdom

Styrelsen beslutade att acceptera det förslaget från huvudmaterialare och gå med sponsorfria bortaställ. Dock så gavs sport/spons-kommittén ett uppdrag att sondera terrängen efter ev sponsorer för bortaställ ungdom

§ Fråga 12
Klubbens e-postadresser

Genomgång gjord, Atsushi Ishii utför förändringar.

§ Fråga 13
Ny hemsida

Styrelsen gav uppdrag till Atsushi Ishii att under kommande säsong tillsätta en arbetsgrupp som tar fram en kravspec samt föslag. Bör vara framme före jul 2016.

§ Fråga 14
Istidsgrupp

Styrelsen ansåg att Markus Oden, Matte Forslund samt Jan-Olov Hilmserstam ska jobba vidare med detta.

§ Fråga 17
Bankett Väsby Hockey 60år

Styrelsen beslutade att banketten ska hållas den 16 september samt att Stefan Carlsson, Bo Hagman och Leif Berglund driver och planerar jubileet.

§ Fråga 18
Kommande möten

Styrelsen beslutade att kommande möten kommer att hållas andra måndagen varje månad. Nästa möte är den 4e juli, sen är det uppehåll i augusti.

§ 9 Övriga frågor

A: Styrelsen beslutade att Sport/spons-kommittén träffar Jan Sjöberg för ev. Samarbete gällande sponsorarbete på provision. Ev. Avtal granskas av ordförande samt Vice ordförande

B: Styrelsen tog beslut om att ha 3 huvudsponsorer på ungdomsoverallerna. Sport/spons-kommittén letar. Målet är att en overall ska kosta 300-350KR för spelaren och att resten täcks av sponsorer. Ev. Överflöd från sponsorer går in till klubbens verksamhet.

C: Styreslen tog beslut om att låta Tom Tärnström arrangera tårtkalas för Leffe Bodin nere på VIPen till firandet av hans 70års dag.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till VIPen den 4:e Juli 2016.

§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.