Valberedningens förslag till val som ska förrättas under årsmötet.

Uppdrag/Förslag
Ordförande för en tid av ett år: Eddie Andersson (nyval)
Fyllnadsval ett år efter Berith Thimrén: Jan-Olof Hilmerstam (fyllnadsval)

Fyra ledamöter för en tid av två år:
Göran Lilja (omval)
Patric Sundin (nyval)
Lars Thunell (nyval)
Mats Forslund (nyval)

Två ersättare för en tid av ett år:
Stefan Carlsson (nyval)
Olle Rehnberg (nyval)

Annika Lindell, Atsushi Iishi och Stefan Carlsson blev valda på två år 2015 och har således, var för sig, ett år kvar på sin mandatperiod.